Om Privat Bistand

Privat Bistand har som målsetting å yte bistand til til private, næringslivet, organisasjoner, forsikringsselskap, advokater m.fl. Det vektlegges at all bistand som blir utført av Privat Bistand bærer preg av spisskompetanse og diskresjon. Arbeidet vil også bli utført innen strenge juridiske og etiske rammer.

Vi er lokalisert i Skien, men tar oppdrag i hele Norge og etter behov også i utlandet.

Bistansarbeidet som Privat Bistand tilbyr, er i hovedsak privat
etterforsking, utredningsarbeide, analyser og rådgivning. Vi utfører også rent opperative oppdrag. Se TJENESTER.

Innehaver av Privat Bistand har bakgrunn fra 37 år som etterforsker i politiet, 15 år ved Kriminalpolitisentralen (Kripos). Denne bakgrunnen har ført til stor faglig innsikt og det er etablert et godt nettverk og samarbeid med andre anerkjente aktører innen det samme fagfeltet.
Dersom du, eller de du representerer, har et bistandsbehov, ta kontakt. Se KONTAKT. Vi kan avtale et uforpliktende møte hvor vi kan ta en gjennomgang av saken og vurdere eventuelle tiltak. Dette møtet vil være kostnadsfritt.

Privat Bistand
Nedre Hjellegate 9
3724 Skien

Tlf: 417 69 646
post@privatbistand.no

Her finner du oss!